- czyli jak praktycznie rozwijać krytyczne myślenie w domu

KUP KURS ONLINE

MYŚLENIE KRYTYCZNE?

CO TO JEST

Dowiedz się więcej

CZĘŚĆ 2 - DLA RODZICÓW

Icon

Szkoła nie uczy, nie rozwija krytycznego myślenia. Szkoła skoncentrowana jest na przekazywaniu i sprawdzaniu wiedzy, a nie na rozwoju kompetencji.


Nie oznacza to jednak, że nasze dzieci mają być pozbawione rozwoju kompetencji, takich jak: krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność. Szkoła nie jest jedynym miejscem, w którym kompetencje te mogą być rozwijane. Edukacja nie ogranicza się tylko do murów szkoły.


Najbardziej naturalnym miejscem rozwoju naszych dzieci jest nasz dom, jest nasza rodzina. Mądrzy, świadomi i zaangażowani rodzice to prawdziwy klucz do rozwoju i szczęśliwego, spełnionego życia ich dzieci. To właśnie w domu, w rodzinie uczymy się, rozwijamy najważniejsze kompetencje społeczne – to tzw. „dobre wychowanie, edukacja”.


Czy kompetencji krytycznego myślenia możemy się nauczyć i rozwijać również w domu? Czy może jest to kompetencja, która wymaga specjalistycznego przeszkolenia i specjalnych warunków?


Myślenia krytycznego możemy się nauczyć w domu, a świadomi rodzice mogą je rozwijać nawet skuteczniej niż w szkole.


Ten KURS pomoże wszystkim zainteresowanym rodzicom stosować i rozwijać krytyczne myślenie w domu praktycznie każdego dnia. Otrzymacie tu konkretne wskazówki, rekomendacje. Otrzymacie również narzędzia myślowe, dzięki którym wspólnie z dziećmi będziecie „mądrzej” omawiać, analizować problemy domowe i podejmować lepsze decyzje.

Ten kurs to praktyczne rozwinięcie treści otrzymanych w kursie „Co to jest myślenie krytyczne cz. 1”.

Sprawdź, czy ten Kurs jest właśnie dla Ciebie ⬇

Nasz kurs to:

11 modułów

Icon

Około 90 min nagrań

z prezentacjami pokazującymi proces i narzędzia

Icon

7 narzędzi myślowych

Icon

Bogate materiały szkoleniowe do samodzielnego ćwiczenia, analizy - prawie 60 stron

Wspierające grafiki

Icon
Icon

Opinie po szkoleniach

Click to play video
Click to play video
Click to play video
Click to play video

"Kiedyś myślałam o myśleniu krytycznym, że jest częścią postawy roszczeniowej, że związane jest z "krytyką, która podcina skrzydła". Teraz myślę, że może mieć pozytywny wpływ na zrozumienie i kreatywność."

Ewelina

Anna

"Kiedyś myślałam o myśleniu krytycznym, że dotyczy oceniania w negatywny sposób, teraz myślę, że to możliwość szerokiego spojrzenia na problem, poddania go twórczej ocenie o głębokiego zastanowienia się nad meritum problemu/zjawiska."

"Nie znałam czegoś takiego jak myślenie krytyczne, dlatego bardzo się cieszę, że pracuję w szkole uczącej myślenia. Uważam, że dzięki rutynom dzieci poszerzają swoje horyzonty i uczą się samodzielnie dochodzić do wiedzy."

Natalia

"Myślę, że stosowanie rutyn jest kluczem do otwarcia się ucznia, głębszego poznania danego problemu i pozwala na większe zaangażowanie uczniów w rozwiązywaniu zagadnień, co przede wszystkim uczy myślenia!"

Krystyna

"Nie znałam czegoś takiego jak myślenie krytyczne, dlatego bardzo się cieszę, że pracuję w szkole uczącej myślenia. Uważam, że dzięki rutynom dzieci poszerzają swoje horyzonty i uczą się samodzielnie dochodzić do wiedzy."

"Myślę, że stosowanie rutyn jest kluczem do otwarcia się ucznia, głębszego poznania danego problemu i pozwala na większe zaangażowanie uczniów w rozwiązywaniu zagadnień, co przede wszystkim uczy myślenia!"

Krystyna

Natalia

Dlaczego warto nam zaufać?

17 LAT DOŚWIADCZEŃ

w obszarze myślenia krytycznego – jesteśmy liderem tego rynku w Polsce

to znaczy że inwestujemy wszystkie nasze zasoby tylko w ten temat

SPECJALIZUJEMY SIĘ TYLKO W MYŚLENIU KRYTYCZNYM

posługujemy się ponad 70 rutynamii narzędziami myślowymi, które otrzymaliśmy bezpośrednio od zachodnich trenerów i sprawdziliśmy w polskich warunkach

JEDYNI Z OPRZYRZĄDOWANIEM

IconIcon

EFEKTYWNOŚĆ

mniej, ale mądrzej to nasza dewiza; dzięki narzędziom myślowym jest to możliwe

wiedzę, narzędzia, procesy, które przekazujemy są gotowe do użycia już następnego dnia po szkoleniu

PRAKTYCZNOŚĆ

nasze ujęcie krytycznego myślenia jest najszersze na rynku, zastosujesz je we wszystkich sytuacjach życiowych, zawodowych

WSZECHSTRONNOŚĆ

IconIconIcon

SKUTECZNY PROCES UCZENIA SIĘ UCZESTNIKÓW

nasze kursy/szkolenia opierają się na nowoczesnej dydaktyce/metodyce opartej na najnowszych badaniach

Icon

na naszym kursie masz do wykonania konkretne ćwiczenia, aby poznać i rozwijać postawy krytycznego myśliciela

PRAWDZIWA NAUKA

Icon

Instytut Krytycznego Myślenia w liczbach

100+

Szkół Uczących Myślenia
Szkoleń dla poza edukacją rocznie

150+

15 000+

Przeszkolonych Nauczycieli
w roku
Przeszkolonych osób z biznesu rocznie

3000+

Dzieci objętych rozwojem w kulturze myślenia

30 000+

Kurs online
„CO TO JEST KRYTYCZNE MYŚLENIE CZ. 2 - DLA RODZICÓW”

Cechy naszego KURSU:

każdy moduł to konkretna dawka wiedzy, a w bogatych materiałach szkoleniowych znajdziesz ćwiczenia, pytania do refleksji, dodatkowe artykuły

❤️ ROZWOJOWY

wiedza z krytycznego myślenia przedstawiona w naszym kursie jest dla wszystkich, bez względu co robisz

❤️ UNIWERSALNY

nie znajdziesz u nas teorii, „filozofowania” ani „gadającej głowy” - ale wiedzę i narzędzia do zastosowania następnego dnia po zakończonym module

❤️ PRAKTYCZNY

masz 12 miesięcy, aby przejść przez nasz kurs - kurs dostępny jest na naszej platformie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

❤️ DOSTĘPNY

każdy moduł to nagranie, z prezentacją, która w prosty, jasny, zrozumiały sposób przedstawia kolejny postawy krytycznego myślenia; zanim ruszysz do kolejnego etapu powinieneś wykonać ćwiczenie, spróbuj skorzystać z zaproponowanych strategii

❤️ PROSTY

nasze materiały szkoleniowe zawierają dodatkowe artykuły, opracowania, karty, plakaty - wszystko w nowoczesnej formie graficznej

❤️ BOGATY W ZASOBY

KUP PAKIET KURSÓW
KUP KURS

987 zł

657 zł

5 modułów

CZĘŚĆ 1

PAKIET

NAJLEPSZY WARIANT

KUP KURS

CZĘŚĆ 2

Wybierz najlepszą opcję kursu dla siebie

767 zł

ok. 120 min

 • Kursoogarniacz - materiały szkoleniowe do kursu, z ćwiczeniami, do pracy własnej, ze wspierającymi artykułami w PDF do wydrukowania – ok. 70 stron
 • Artykuły wspierające – rozszerzony materiał o danym zagadnieniu, które zostało przedstawione w nagraniu.
 • Proces myślowy - szablon, rama postępowania (myślenia) składająca z konkretnych etapów, przez które trzeba przejść, aby w pełni przeanalizować dane zagadnienie/projekt/problem - 1 proces

Bogate materiały szkoleniowe

9 modułów

ok. 100 min

Bogate materiały szkoleniowe

 • Kursoogarniacz – materiały szkoleniowe do kursu, z ćwiczeniami, do pracy własnej, ze wspierającymi artykułami w PDF do wydrukowania – ok. 60 stron
 • 8 narzędzi myślowych
 • Proces myślowy - szablon, rama postępowania (myślenia) składająca z konkretnych etapów, przez które trzeba przejść, aby w pełni przeanalizować dane zagadnienie/projekt/problem - 1 proces

16 modułów

ok. 220 min

Bogate materiały szkoleniowe

 • 2x Kursoogarniacz – materiały szkoleniowe do kursu, z ćwiczeniami, do pracy własnej, ze wspierającymi artykułami w PDF do wydrukowania – ok. 130 stron
 • Artykuły wspierające – rozszerzony materiał o danym zagadnieniu, które zostało przedstawione w nagraniu.
 • 8 narzędzi myślowych
 • Proces myślowy - szablon, rama postępowania (myślenia) składająca z konkretnych etapów, przez które trzeba przejść, aby w pełni przeanalizować dane zagadnienie/projekt/problem - 2 procesy
 • Pakiet 5 kursów Jespera Juula

Obejrzyj fragment i sprawdź jak wygląda kurs

Jak zbudowany jest kurs?

Kurs składa się 11 modułów. Każdy moduł zawiera część teoretyczną (omówienie pojedynczej postawy myślenia krytycznego oraz omówienie rutyny myślowej związanej z tą kategorią, wszystko widoczne na prezentacji) oraz część praktyczną – ćwiczenie ujęte w Kursoogarniaczu, aby zrozumieć praktycznie nowe zagadnienie oraz doświadczyć nowych narzędzi myślowych.

Nasz kurs zawiera następujące moduły

 • Wskazówki startowe do kursu
 • Dlaczego myślenie krytyczne jest ważne
 • 10 postaw myślenia krytycznego
 • Z czego składa się „kompetencja”?

1

Icon
 • Analiza 10 postaw – WERYFIKUJESZ ŹRÓDŁA
 • Strategie rozwoju tej postawy w domu
 • Jak rozwijać tę postawę w „obszarze szkolnym”

2

IconIcon

3

Icon

4

 • Analiza 10 postaw – ODRÓŻNIASZ FAKTY OD OPINII
 • Strategie rozwoju tej postawy w domu
 • Jak rozwijać tę postawę w „obszarze szkolnym”
 • Narzędzie myślowe nr 1
 • Analiza 10 postaw – PRZETWARZASZ INFORMACJE
 • Strategie rozwoju tej postawy w domu
 • Jak rozwijać tę postawę w „obszarze szkolnym”
IconIconIcon

5

Icon

6

 • Analiza 10 postaw – MYŚLISZ O KONSEKWENCJACH
 • Strategie rozwoju tej postawy w domu
 • Jak rozwijać tę postawę w „obszarze szkolnym”
 • Analiza 10 postaw – TWORZYSZ LOGICZNE POWIĄZANIA
 • Strategie rozwoju tej postawy w domu
 • Jak rozwijać tę postawę w „obszarze szkolnym”
 • Narzędzie myślowe nr 2
 • Wskazówki do narzędzia
IconIconIcon

7

Icon

8

 • Analiza 10 postaw – KWESTIONUJESZ OTOCZENIE I SIEBIE
 • Strategie rozwoju tej postawy w domu
 • Jak rozwijać tę postawę w „obszarze szkolnym”
 • Narzędzie myślowe nr 4
 • Wskazówki do narzędzia
 • Analiza 10 postaw – TWORZYSZ HIPOTEZY, ZBIERASZ INFORMACJE, OCENIASZ
 • Strategie rozwoju tej postawy w domu
 • Jak rozwijać tę postawę w „obszarze szkolnym”
 • Narzędzie myślowe nr 3
IconIconIcon

9

Icon

10

 • Analiza 10 postaw – ROZWIĄZUJESZ PROBLEMY
 • Strategie rozwoju tej postawy w domu
 • Jak rozwijać tę postawę w „obszarze szkolnym”
 • Narzędzie myślowe nr 6
 • Wskazówki do narzędzia
 • Analiza 10 postaw – ROZPOZNAJESZ SWOJE I INNYCH OSÓB EMOCJE I POTRZEBY
 • Strategie rozwoju tej postawy w domu
 • Jak rozwijać tę postawę w „obszarze szkolnym”
 • Narzędzie myślowe nr 5
 • Wskazówki do narzędzia
IconIconIcon

11

 • Analiza 10 postaw – MYŚLISZ O MYŚLENIU
 • Strategie rozwoju tej postawy w domu
 • Jak rozwijać tę postawę w „obszarze szkolnym”
 • Narzędzie myślowe nr 7
 • Wskazówki do narzędzia
Icon

Nasz Kurs zawiera nagrania, które odtwarzasz na naszej platformie. Materiały szkoleniowe (nasz Kursoogarniacz) jest w pdf i potrzebujesz go pobrać i wydrukować do realizacji kursu.


Kupując nasz kurs masz do niego dostęp przez 12 miesięcy. Kurs jest asynchroniczny, robisz go w swoim czasie, nie ma żadnych spotkań online. Kurs jest umieszczony na naszej platformie i dostępny 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu Nie potrzebujesz żadnego oprogramowania, nasza platforma jest na stronie internetowej.


Otrzymasz od nas instrukcję zalogowania oraz kontakt do admina w razie jakichkolwiek problemów.

IconIconIcon

4

Wróć do materiałów szkoleniowych, aby odpowiedzieć na podsumowujące pytania na koniec każdej lekcji

Zachęcam, aby skupić się tylko na jednej lekcji, zrobić ją w całości, uważnie, dokładnie – tylko dzięki temu w pełni przyswoisz nową wiedzę oraz nauczysz się rutyn myślowych

5

Pomiędzy modułami rekomendujemy minimum kilka godzin przerwy, a najlepiej

1-2 dni, aby nowa wiedza mogła się „ułożyć”

w Twojej głowie. W przypadku szkoleń

z krytycznego myślenia celem jest oswojenie się z ta nową wiedzą, przećwiczenie jej – tu nie ma „nic na pamięć”

6

IconIconIconIconIcon

Pomiędzy modułami rekomendujemy minimum kilka godzin przerwy,

a najlepiej 1-2 dni, aby nowa wiedza mogła się „ułożyć” w Twojej głowie.

W przypadku szkoleń z krytycznego myślenia celem jest oswojenie się z ta nową wiedzą, przećwiczenie jej – tu nie ma „nic na pamięć”

1

Oglądasz nagranie video

Jak pracować na naszym kursie?

W trakcie nagrania znajdziesz aktywność do zrobienia – zatrzymaj nagranie video i zrób całą aktywność według instrukcji

i dołączonych zasobów

2

Wróć do nagrania video,

do samego końca

3

IconIconIconIconIcon

7

Staraj się zrobić cały kurs w ciągu 2-4 tyg, aby całość była dość szybko przyswojona. Dzięki temu zrozumiesz całą koncepcję, poczujesz czym naprawdę jest krytyczne myślenie, poznasz narzędzia i będziesz wiedział(-a) jak je używać

Na spokojnie, z humorem,

z dystansem – ale z głębokim, uważnym myśleniem

8

IconIcon

"Jako ludzie żyjemy w iluzji wolności intelektualnej i emocjonalnej; jako krytyczni myśliciele przejmujemy jawną intelektualną

i emocjonalną kontrolę nad tym, kim jesteśmy, czym jesteśmy

i celami, do których zmierza nasze życie."

- Richard Paul i Linda Elder

"Jako ludzie żyjemy w iluzji wolności intelektualnej

i emocjonalnej; jako krytyczni myśliciele przejmujemy jawną intelektualną i emocjonalną kontrolę nad tym, kim jesteśmy, czym jesteśmy i celami, do których zmierza nasze życie."

Autorzy kursu

Ojciec dwóch dorosłych synów. Ekspert i trener myślenia krytycznego. Od 17 lat działa w edukacji. Współzałożyciel szkoły "Thinking Zone”– pierwszej w Polsce szkoły uczącej myślenia krytycznego. Przez wiele lat certyfikowany trener „Family Lab” (pedagogika Jespera Juula), przez prawie 3 lata prowadził warsztaty dla rodziców oraz tylko dla mężczyzn. Jest twórcą kursów z myślenia krytycznego dla rodziców (Jesper Juul, narzędzia TOC, języki miłości). Prelegent i trener podczas konferencji i szkoleń w USA (Las Vegas, Baltimore, Floryda, Waszyngtonie), Japonii, Niemczech, Peru, Hiszpanii, Litwie.

MACIEJ WINIAREK

Językoznawca, przez 17 lat pracowała w edukacji, z dziećmi i młodzieżą. Od ponad 15 lat pracuje również z dorosłymi. Od 2 lat jest Dyrektorem Instytutu Krytycznego Myślenia, odpowiedzialna za stworzenie i zarządzanie siecią prawie 100 trenerów w całej Polsce. Odpowiedzialna za usługi, współpracę z ponad 100 szkołami tworzącymi sieć „Szkół Uczących Myślenia”. Z krytycznym myśleniem związana od prawie 4 lat, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego – poziom 4. Współautorka szkoleń, kursów z krytycznego myślenia dla edukacji, biznesu i rodziców.

KATARZYNA WINIAREK

Językoznawca, przez 17 lat pracowała

w edukacji. Dyrektor Instytutu Krytycznego Myślenia, odpowiedzialna za stworzenie

i zarządzanie siecią prawie 100 trenerów

w całej Polsce. Odpowiedzialna za sprzedaż, usługi, współpracę z ponad 100szkołami tworzących sieć „Szkół Uczących Myślenia”.

Z krytycznym myśleniem związana od prawie

4 lat, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego – poziom 3, współautorka szkoleń, kursów z krytycznego myślenia dla edukacji

i biznesu.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie korzyści mogę uzyskać po ukończeniu tego kursu?

Icon

Do kogo skierowany jest ten kurs?

Icon

Dlaczego istnieją dwie części kursu?

Icon

Czy muszę kupić od razu dwie części kursu?

Icon

Czy na kursie dostaną rozwiązania konkretnych sytuacji (wyzwań) domowych?

Icon

Co dokładnie dostanę na tym kursie?

Icon

Masz więcej pytań? Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas ⬇

Opinie po szkoleniach

POLITYKA PRYWATNOŚCI
+48 608 384 102
maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl
REGULAMIN SERWISU
IconIcon

Maria

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne związane jest z krytyką... Teraz myślę, że to otworzenie umysłów ludzi

i dzieci oraz budowanie nowej wiedzy na podstawie tej którą już posiadam."

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne jest bardzo skomplikowane. Teraz myślę, że jest to doskonałe narzędzie do wykorzystania

w większości sytuacji czy to prywatnie czy zawodowo i pomaga w lepszym zrozumieniu otoczenia i zachowań."

Natalia

"Kiedyś myślałam o myśleniu krytycznym, że jest częścią postawy roszczeniowej, że związane jest z "krytyką, która podcina skrzydła". Teraz myślę, że może mieć pozytywny wpływ na zrozumienie i kreatywność."

Magdalena

Barbara

"Kiedyś myślałam o myśleniu krytycznym,

że dotyczy oceniania w negatywny sposób, teraz myślę, że to możliwość szerokiego spojrzenia na problem, poddania go twórczej ocenie o głębokiego zastanowienia się nad meritum problemu/zjawiska."

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne związane jest

z krytyką... Teraz myślę, że to otworzenie umysłów ludzi

i dzieci oraz budowanie nowej wiedzy na podstawie tej którą już posiadam."

"Kiedyś myślałam, że myślenie krytyczne jest bardzo skomplikowane. Teraz myślę, że jest to doskonałe narzędzie do wykorzystania w większości sytuacji czy to prywatnie czy zawodowo i pomaga w lepszym zrozumieniu otoczenia

i zachowań."

Natalia

Maria

"Kiedyś myślałam o myśleniu krytycznym, że jest częścią postawy roszczeniowej, że związane jest z "krytyką, która podcina skrzydła". Teraz myślę, że może mieć pozytywny wpływ na zrozumienie i kreatywność."

"Kiedyś myślałam o myśleniu krytycznym, że dotyczy oceniania w negatywny sposób, teraz myślę, że to możliwość szerokiego spojrzenia na problem, poddania go twórczej ocenie o głębokiego zastanowienia się nad meritum problemu/zjawiska."

Barbara

Magdalena